настанова

1) (конкретні поради, рекомендації з боку старшого / досвідченішого, як слід правильно чинити, поводитися в тих / инших випадках); напуття, напучення, напучування (добрі побажання, повчальні слова, поради — зазв. перед дорогою / початком якої-н. справи, під час прощання); навчання, наука (те, що дає життєвий досвід, слугує наукою на майбутнє)
Пор. порада
2) (рекомендація, роз'яснення з боку вищого органу, керівника); у[в]казівка (настанова конкретнішого штибу); директива (обов'язкова для виконання); інструкція, припис (керівна вказівка, правила, що встановлюють порядок, спосіб дії)

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • настанова — и, ж. 1) Вказівка або порада діяти певним чином. || Директива керівних органів. 2) псих. Стан готовності, схильності людини до виконання певного виду діяльності …   Український тлумачний словник

  • настанова — [настано/ва] вие, д. і м. в і …   Орфоепічний словник української мови

  • настанова — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

  • Настанова з якості — документ як внутрішнього, так і зовнішнього використання, що містить погоджену інформацію про наявну в організації систему менеджменту якості …   Управління якістю

  • прозекуция — настанова …   Зведений словник застарілих та маловживаних слів

  • 35.040 — Набори знаків і кодування інформації ГОСТ 34.310 95 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы выработки и проверки электронной цифровой подписи на базеассиметричногокриптографического алгоритма ГОСТ 34.311 95… …   Покажчик національних стандартів

  • 35.080 — Програмне забезпечення ГОСТ 7.70 96 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Описание баз данных и машиночитаемых информационных массивов. Состав и обозначение характеристик ГОСТ 19.001 77 ЕСПД. Общие положения ГОСТ… …   Покажчик національних стандартів

  • 01.120 — Стандартизація. Загальні правила ГОСТ 1.0 92 Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации. Общие положения. Взамен ГОСТ 1.0 85 ГОСТ 1.2 97 Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки,… …   Покажчик національних стандартів

  • 13.160 — Вібрація та удар і їх вплив на людину ГОСТ 26044 83 Вибрация. Аппаратура для эксплуатационного контроля вибрационного состояния энергетических гидротурбинных агрегатов. Общие технические требования ГОСТ 26875 86 Вибрация. Аппаратура переносная… …   Покажчик національних стандартів

  • 25.040.40 — Вимірювання та керування технологічними процесами ГОСТ 4.301 85 СПКП. Установки, приборы, устройства, блоки, модули функциональные агрегатных средств контроля и регулирования. Номенклатура показателей ГОСТ 12.2.064 81 ССБТ. Органы управления… …   Покажчик національних стандартів

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.